Environmental Justice Element

Khảo sát Công lý Môi trường

Hãy tìm hiểu về dự án này và cho chúng tôi biết điều gì quan trọng với quý vị và gia đình của quý vị!

Thành phố San Diego sẽ làm việc cùng với các cộng đồng của mình để cập nhật các chính sách trong Quy hoạch Tổng thể của Thành phố thông qua việc phát triển một Nguyên lý hoặc một chương về Công lý Môi trường. Khảo sát này bắt đầu quy trình cập nhật bằng cách cung cấp thông tin cơ bản và xin ý kiến của quý vị về các lĩnh vực và vấn đề mà các chính sách Công lý Môi trường của Thành phố nên đề cập tới.

Quy hoạch Tổng thể của Thành phố là gì và nó sẽ thực hiện những công việc gì?

Quy hoạch Tổng thể là văn bản cung cấp các nguyên tắc và hướng dẫn đối với việc quản lý đất đai trong thành phố, bao gồm các tòa nhà tư nhân và công cộng, vỉa hè, đường phố, dịch vụ tiện ích, công viên, môi trường sống tự nhiên và các hoạt động diễn ra trên mảnh đất đó. Các nguyên tắc và hướng dẫn trong Quy hoạch Tổng thể này được công chúng, nhân viên thành phố, nhóm cố vấn, ủy ban và hội đồng ra quyết định, và Hội đồng thành phố tư vấn khi họ lập các đề xuất và ra quyết định về các chủ đề được nêu ra trong Quy hoạch Tổng thể. Các đề xuất và quyết định phải nhất quán với các hướng dẫn trong Quy hoạch Tổng thể.

Quy hoạch Tổng thể không trực tiếp mang đến các dự án trong các cộng đồng của chúng ta, nhưng thay vào đó, nó lập kế hoạch và chỉ dẫn các hoạt động tương lai của thành phố. Các kế hoạch cộng đồng, chính sách của Hội đồng Thành phố, các chương trình cải thiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, cũng như các ngân sách thường niên của Thành phố kết hợp cùng nhau theo như Quy hoạch Tổng thể để hướng tới Công lý Môi trường là một bước quan trọng nhằm đạt tới sự bình đẳng và hỗ trợ tất cả các cư dân San Diego đạt được tiềm năng tối đa của mình.

 
Images of City of San Diego General Plan, a Community Plan, and a City Budget

Công lý Môi trường là gì?

Có rất nhiều cách để hiểu về Công lý Môi trường. Khảo sát này được chỉ dẫn theo định nghĩa Công lý Môi trường là “Việc đối xử công bằng với mọi người thuộc mọi chủng tộc, văn hóa và thu nhập trong mối tương quan với sự phát triển, áp dụng, tiến hành và thực thi các luật pháp, quy định và chính sách về môi trường” (Bộ luật Chính quyền California Phần 65040.12(c)). Nói cách khác, Công lý Môi trường đảm bảo rằng mọi người thuộc mọi chủng tộc, văn hóa và thu nhập được đánh giá một cách công bằng và bình đẳng và được bảo vệ bởi các luật pháp, quy định và chính sách có tác động tới môi trường xung quanh chúng ta, liên quan tới các tòa nhà và việc sử dụng đất đai, giao thông, công viên và không gian tự nhiên, bối cảnh đô thị và các dịch vụ thành phố.

Một số chủ đề cụ thể được bao hàm trong Công lý Môi trường là:

  • Tiếp xúc với ô nhiễm không khí từ xe ô tô và ô nhiễm từ các doanh nghiệp và hoạt động công nghiệp
  • Tiếp cận với các nguồn lực để có sức khỏe tốt, bao gồm thực phẩm tốt cho sức khỏe và các siêu thị thực phẩm, các không gian an toàn để thực hiện hoạt động thể chất, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ cấp cứu khi bác sĩ vắng mặt
  • Tiếp xúc với ngày càng nhiều nguy cơ về sức khỏe do tác động của biến đổi khí hậu
  • Tiếp cận với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị an toàn để hỗ trợ hoạt động thể chất, bao gồm vỉa hè, làn đường dành cho xe đạp, công viên và các trung tâm giải trí
  • Tiếp cận với nhà ở, bao gồm nhà ở an toàn và lành mạnh
  • Khả năng của cư dân trong việc tham gia cùng với nhau và với Thành phố để cân nhắc và đưa ra các quyết định có thể tác động tới sức khỏe cộng đồng và các vấn đề môi trường

Xác định các lĩnh vực không được hỗ trợ và bảo vệ một cách công bằng

Một trong những mục tiêu của Nguyên lý Công lý Môi trường là xác định các khu vực trong thành phố San Diego trong đó người dân có thu nhập thấp và phải tiếp xúc và chịu tác động của tình trạng ô nhiễm môi trường và các nguy hiểm khác ở mức độ cao, có thể dẫn tới các tác động tiêu cực đối với sức khỏe hoặc suy thoái môi trường. Sau khi xác định các khu vực này, các tình trạng của khu vực sẽ được phân tích để tìm ra những tình trạng nào góp phần tạo ra các hiểm họa về sức khỏe và môi trường cũng như chính sách và các bước hành động để giải quyết các tình trạng này. Câu trả lời của quý vị cho khảo sát này, cùng với các dữ liệu khoa học và cơ sở hạ tầng, sẽ được sử dụng để giúp xác định các khu vực và các bước tiến hành để đáp ứng nhu cầu của các khu vực đó.