Skip to main content

Konsehal Raul Campillo (Distrito 7)

Cheryl Willis

photo of Cheryl WillisDirector of Office Administration/Scheduler

Inilaan ni Cheryl ang kaniyang buong karera sa serbisyong pampubliko, sa kaniyang unang limang taon bilang isang legal secretary sa IRS, Office of Chief Counsel. Pagkatapos, sinimulan niya ang kaniyang serbisyo sa siyudad ng San Diego sa City Attorney’s Office kung saan siya ay nagtrabaho ng tatlumpong taon bilang isang legal secretary, at bilang isang panandalian Confidential Executive Assistant sa City Attorney. Dinala ni Cheryl ang kaniyang mahabang karanasan sa District 7 bilang isang Director of Office Administration kung saan siya ay naging responsable sa pag-iskedyul at pamamahala sa kalendaryo ng Councilmember, pakikipag-usap sa mga tao, at paggawa ng iba pang mga administrative na mga tungkulin para masiguro ang maayos na pagpapatakbo sa mga operasyon sa opisina.

Ipinanganak sa Arizona, ang pamilya ni Cheryl na lumipat sa La Mesa kung saan siya lumaki, nakilala ang kaniyang napangasawa at nagpalaki sa kanilang pamilya. Si Cheryl ay masayang naglalaan ng panahon kasama ang kaniyang pamilya at mga kaibigan, nagbabasa ng libro at nagtitipon kasama ang mga miyembro ng kaniyang book club, lumabas at mag-hiking, boating at mga water sport, at siya ay laging handang maglakbay sa mga bagong lugar.