69°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Justine Murray

photo of Justine MurrayPolicy Director

Isang nitibo mula sa San Diego, si Justine ay lumaki sa Rancho Penasquitos at nagtapos sa Mt. Carmel High School. Nakapagtapos siya sa kursong Bachelor’s Degree sa History, kasama ang minor in Political Science mula sa UC San Diego noong 2018. Si Justine ay palaging interesado sa serbisyong pampubliko, pero ang kaniyang interes para sa lokal na polisiya at ang kaniyang pag-ibig sa kaniyang bayan ang nag-udyok sa kaniya para magtrabaho sa San Diego City Council noong 2017. Si Justine ay sumali sa opisina ng District 7 pagkatapos magserbisyo bilang isang Policy Advisor at Community Representative para kay Councilmember Barbara Bry sa District 1. Si Justine ay kasalukuyang nagseserbisyo para kay Councilmember Campillo bilang isang Policy Director, nagpapayo siya sa lahat ng problema na may kinalaman sa District 7 at nagtatrabaho kasama ang ilang Office Policy Advisor upang magtipon ng mga data at katibayan, pati na rin ang pakikipag-usap sa mga nasasakupan at adbokasiya ng mga samahan, upang bumuo ng suporta sa aming mga panukalang pambatas.

Maliban sa pagtatrabaho sa Councilmember, si Justine ay isa ring sertipikadong instruktor sa grupong Les Mills fitness. Siya ay sertipikado sa BodyPump, Body Combat, Grit, Sprint, at RPM at nagtuturo sa mga pasilidad sa iba’t ibang lugar ng San Diego, kadalasan bago mag-alas siyete ng umaga. Sa kaniyang bakanteng oras, si Justine ay masayang naglalaan ng panahon sa kaniyang mga kaibigan, pamilya, kaniyang partner na si Jason, at ang kanilang pusang si Cosmo.