53°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Sophie Barnhorst

photo of Sophie BarnhorstEconomic Development & Intergovernmental Relations Committee Consultant

Isang nitibong taga-San Diego si Sophie Barnhorst at nagtapos siya ng pag-aaral may degree sa Politika mula sa University of California, Santa Cruz na. Si Sophie ay ang Committee Consultant sa Economic Development at Intergovernmental Relations para kay Councilmember Campillo. Kamakailan lang ay hinawakan ni Sophie ang parehong posisyon para kay Councilmember Christ Cate.

Bago pa sumali sa City of San Diego, si Sophie ay nagtrabaho sa San Diego Regional Chamber of Commerce sa loob ng limang taon, bumubuo at nagpapatupad ng mga iba’t ibang policy initiatives para sa organisasyon ng mga sumusunod: Energy, Water, Military at Veterans, Infrastructure, Transportation, at Workforce Development. Si Sophie ay nagseserbisyo sa Board of Directors para sa “I love A Clean San Diego” at nakatira sa Hillcrest kasama ang kaniyang fiancé na si Arjun at kaniyang pusa na si Snow.