51°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Sanna Loando

photo of Sanna LoandoDistrict Representative/Policy Advisor

Si Sanna Loando ay ipinanganak at lumaki sa Stockholm, Sweden at dumating sa San Diego para magtapos ng pag-aaral noong 2016. Pagkatapos magtapos na mayroong Master’s Degree sa Political Science noong 2018, nagtrabaho siya para kay dating Council President Georgette Gomez, nangangasiwa sa College Area, Kensington at mga komunidad ng Talmadge sa District 9 at tagapagpayo sa napakaraming mga problema sa patakaran. Sa opisina ng District 7, nangangasiwa si Sanna sa Allied Gardens, Grantville at mga komunidad ng San Carlos, at nagseserbisyo rin siya bilang isang policy advisor para sa Councilmember, partikular sa mga problema na may kaugnayan sa badyet ng lungsod at Government Efficiency Committee. Si Sanna ay napakahusay sa wikang Ingles at Swedish.

Sinabi ni Sanna, “Totoong iniibig kong tumira dito sa San Diego dahil sa mga kahanga-hangang mga tao rito. Ang panahon ay maganda rin. (May kaugnayan siguro ang mga kahanga-hangang mga tao rito sa pagitan ng panahon.) Ako ay nakatuon bilang isang public servant at naniniwala akong kung tulong-tulong tayong magtatrabaho kasama ang business community, organisasyon, mga tagapagtaguyod at mga residente para itaguyod ang katarungan sa lipunan at ito ay gagawa ng kinabukasan para sa lahat ng taga-San Diego.”