51°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Anthony Hackett

photo of Anthony HackettĐại Diện Quận/Tư Vấn Chính Sách

Anthony Hackett được sinh ra ở Long Beach, California. Cha của anh ấy đã làm việc cho Hải Quân và dẫn dắt gia đình anh sống ngược xuôi ở Bờ Tây nước Mỹ. Gia đình của anh đã chuyển đến nhiều khu vực nước ngoài ở Vành Đai Thái Bình Dương bao gồm Hawaii, Nhật Bản, và Phillipines. Anthony cùng gia đình đã sống ở Phillipines trong nhiều năm, nơi mà anh đã trở nên thông thạo tiếng Tagalog. Sau đó họ trở về an cư ở khu vực phía đông nam của San Diego vào năm 1988. Anthony lớn lên ở các cộng đồng dân cư Lomita Village và Skyline, ở đó anh theo học tại Trường Tiểu Học Audubon, Trường Trung Học Cơ Sở Keiller, và Trường Trung Học Phổ Thông Morse. Anh tiếp tục nhập học tại Trường Đại Học Southwestern ở Chula Vista và chuyển đến Trường Đại Học Bang San Diego, tốt nghiệp Tháng 5, năm 2008.

Vào năm 2011, Anthony đã chuyển đến Thung Lũng Mission, nơi anh tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, bao gồm tham gia vào Nhóm Quy Hoạch Thung Lũng Mission. Anthony đã bắt đầu công việc của mình ở Tòa Thị Chính bằng công việc trong văn phòng cựu Ủy Viên Hội Đồng Quận 8 David Alvarez. Tại đó, Anthony đã làm việc với vai trò là một đại diện cộng đồng và là nhà cố vấn chính sách cho Ủy Viên Hội Đồng Alvarez. Vào năm 2020, Anthony đã làm việc với Liên Đoàn Nhà Ở San Diego trong vai trò trợ lý chính sách, nơi anh được giới thiệu về nhiều chính sách nhà ở với giá cả phải chăng.

Anthony trở lại Tòa Thị Chính, hiện tại cùng với văn phòng Quận 7, anh hoạt động với tư cách đại diện và cố vấn chính sách cho cộng đồng. Anthony sẽ làm việc với các cộng đồng khu vực Thung Lũng Mission và Linda Vista, đồng thời giúp giải quyết các vấn đề về nhà ở, cơ sở hạ tầng giao thông tích cực, và các tiện ích dưới lòng đất cho Ủy Viên Hội Đồng.