69°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Justine Murray

photo of Justine MurrayGiám Đốc Chính Sách

Một người San Diego chính gốc, Justine đã lớn lên ở Rancho Penasquitos và tốt nghiệp Trung Học Mt. Carmel. Cô ấy đã có được bằng Cử Nhân chuyên ngành Lịch Sử cùng với một nhánh liên quan đến Khoa Học Chính Trị, tại đại học California San Diego vào năm 2018. Justine luôn quan tâm đến dịch vụ công cộng, nhưng nhờ có đam mê đối với chính sách địa phương và tình yêu dành cho quê nhà mà cô ấy đã làm việc cho Hội Đồng Thành Phố San Diego vào năm 2017. Justine tham gia Văn Phòng Quận 7 sau khi giữ 2 chức vụ Cố Vấn Chính Sách và Đại Diện Cộng Đồng Ủy Viên Hội Đồng Barbara Bry ở Quận 1. Justine hiện tại đang giữ chức vụ Giám Đốc Chính Sách của Ủy Viên Hội Đồng Campillo, cố vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến Quận 7 và hoạt động cùng với các nhà cố vấn chính sách của Văn Phòng để thu thập dữ liệu và bằng chứng, cũng như trao đổi với các cử tri và các tổ chức vận động chính sách, nhằm hỗ trợ các đề xuất lập pháp của chúng ta.

Ngoài hoạt động cho Ủy Viên Hội Đồng, Justine còn là một huấn luyện viên thể chất theo nhóm được cấp chứng nhận. Cô ấy có chứng nhận về BodyPump, BodyCombat, Grit, Sprint và RPM, đồng thời cũng tham gia giảng dạy tại các cơ sở trên khắp khu vực San Diego, thường là trước 7 giờ sáng. Trong lúc rãnh rỗi, Justine thường dành thời gian với bạn bè, gia đình, người bạn đời Jason và chú mèo Cosmo của họ.