51°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Sanna Loando

photo of Sanna LoandoĐại Diện Quận/Tư Vấn Chính Sách

Sanna Loando đã được sinh ra và lớn lên ở Stockholm, Thụy Điển, sau đó chuyển đến San Diego học cao học vào năm 2016. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng Tiến Sĩ chuyên ngành Khoa Học Chính Trị vào 2018, cô đã làm việc cho cựu Chủ Tịch Hội Đồng Georgette Gómez, giám sát khu dân cư College Area, Kesington và Talmadge của Quận 9 và làm cố vấn cho nhiều vấn đề về chính sách. Trong văn phòng Quận 7, Sanna quản lý các cộng đồng Allied Gardens, Grantville và San Carlos, đồng thời cô cũng làm việc với vai trò cố vấn chính sách cho Ủy Viên Hội Đồng, cụ thể là về các vấn đề liên quan đến Ngân Sách Thành Phố và Ủy Ban Hiệu Quả của Chính phủ. Sanna thông thạo tiếng Anh và tiếng Thụy Điển.

Sanna cho biết, “Tôi thật sự rất thích sống ở San Diego vì những người dân ở đây thật tuyệt vời. Thời tiết cũng rất dễ chịu (có lẻ là do có sự tương quan giữa con người và thời tiết). Tôi cam kết bản thân là một người công chức tận tâm và tin tưởng vào việc hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, luật sư và cư dân nhằm thúc đẩy bình đẳng, góp phần tạo ra tương lai bình đẳng cho người dân San Diego.”