53°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

  • Check if your spelling is correct, or try removing filters.
  • Remove quotes around phrases to match each word individually: "blue drop" will match less than blue drop.
  • You can require or exclude terms using + and -: big +blue drop will require a match on blue while big blue -drop will exclude results that contain drop.

Vicram ‘Vic’ Vettiyil

Vic VettiyilĐại Diện Cấp Cao Của Quận/Cố Vấn Chính Sách

Sinh ra và lớn lên ở Tucson, AZ, Vic đã chuyển đến San Diego vào năm 2012 và theo học tại Đại Học California San Diego, nơi mà anh tốt nghiệp Cử Nhân Khoa Học chuyên ngành Sức Khỏe Cộng Đồng. Vic cũng sở hữu bằng Tiến Sĩ chuyên ngành Sức Khỏe Cộng Đồng tại đại học Arizona. Anh ấy thông thạo tiếng Malayalam, một ngôn ngữ địa phương của Nam Ấn Độ.

Vic đã tiếp nhận nhiều vị trí quan hệ cộng đồng khác nhau trong các chiến dịch tranh cử của Dân Biểu Mike Levin (CA-49), Dân Biểu Sara Jacobs (CA-53), Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren, và cựu Dân Biểu Gil Cisneros.

Vic tự hào là Đại Diện Cấp Cao của Quận và Cố Vấn Chính Sách tại Văn Phòng Quận 7. Vic làm việc cho các cộng đồng Tierrasanta và Serra Mesa. Anh ấy hoạt động với vai trò cố vấn cho Ủy Viên Hội Đồng của Ủy Ban Các Khu Dân Cư Đáng Sống & An Toàn Cộng Đồng cũng như Lực Lượng Đặc Nhiệm Công Viên Khu Vực Mission Trails.

Trong thời gian rảnh của mình, Vic thường đi bộ trên đường mòn tự nhiên ở San Diego với chú chó của mình, Kaido, hoặc dành thời gian khám phá phần còn lại của thành phố.