63°

San Diego
Weather

Accessibility Tools

Espesyal na Halalan ng Hulyo, 26, 2005

Mga Kandidato

Ang Alkalde ay ihahalal sa buong Lunsod. Sa labanang ito, maaaring may ihalal na isang nanalo sa Espesyal na Halalan ng Hulyo 26, 2005, kung siya ay tatanggap ng karamihan ng mga boto. Kung walang kandidato sa labanan na tumanggap ng karamihan ng mga boto sa Espesyal na Halalan, ang mga pangalan ng dalawang kandidatong tumanggap ng pinakamaraming bilang ng mga boto ay lilitaw sa balota sa isang run-off o pangwakas na halalan. Ang petsa para sa pangwakas na halalang ito ay hindi pa napagpapasiyahan.

PDF icon Paano Makakaugnayan ang mga Kandidato

Mga Pahayag ng Kuwalipikasyon

You must have Javascript enabled to use this form.